Rejestracja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łazienkaplus.pl S.A., w celu umożliwienia realizacji mailingu serwisu „zielonalazienka.pl” zawierającego treści marketingowe. Administratorem Danych Osobowych jest Łazienkaplus.pl S.A. z siedzibą w Żernikach (62-023) przy ul. Składowej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400575 oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 301966362. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z zbioru danych odbiorców treści marketingowych Łazienkaplus.pl S.A..
Łazienkaplus.pl S.A. w związku z zebraniem w dniu dzisiejszym od Pana/Pani danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy dotyczącej obsługi serwisu www.zielonalazienka.pl, zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO) informuje, że administratorem zebranych danych osobowych jest Łazienkaplus.pl S.A. z siedzibą w Żernikach (62-023) przy ul. Składowej 17,... więcej
Łazienkaplus.pl S.A. w związku z zebraniem w dniu dzisiejszym od Pana/Pani danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy dotyczącej obsługi serwisu www.zielonalazienka.pl, zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO) informuje, że administratorem zebranych danych osobowych jest Łazienkaplus.pl S.A. z siedzibą w Żernikach (62-023) przy ul. Składowej 17, KRS 0000400575, NIP 7831683382, REGON 301966362. Kontakt: sklep@zielonalazienka.pl, telefon: 61 899 55 00. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy związanej z korzystaniem z serwisu Łazienkaplus.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 1) Odbiorcami (procesorami powierzenia) Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zapewniające obsługę utrzymania serwisu Łazienkaplus.pl oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora danych. W przypadku rozliczeń finansowych także podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo–księgowej na rzecz Administratora Danych. 2) Pani/Pana dane osobowe przechowujemy tak długo jak długo istnieje konto w sklepie internetowym Łazienkaplus.pl, a po usunięciu konta lub wniesieniu sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, jeżeli w ramach utworzonego konta były realizowane zakupy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania rękojmi kupieckiej/gwarancji a następnie przez okres wymagany w ordynacji podatkowej tj. nie dłużej niż przez 6 lat od chwili dokonania ostatniego zakupu. 3) Przysługują Panu/Pani prawa do: Żądania od Administratora danych dostępu do Pani/Pana danych osobowych; Żądania od Administratora uzupełnienia, sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; Żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych; 4) Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO). zwiń