Rejestracja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łazienkaplus.pl S.A., w celu umożliwienia realizacji mailingu serwisu „zielonalazienka.pl” zawierającego treści marketingowe. Administratorem Danych Osobowych jest Łazienkaplus.pl S.A. z siedzibą w Żernikach (62-023) przy ul. Składowej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400575 oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 301966362. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z zbioru danych odbiorców treści marketingowych Łazienkaplus.pl S.A..